Ученичеството не се определя от външното присъствие в Школата,

а от вътрешната връзка на човека с Любовта и от готовността му да й служи.


Учителят Петър Дънов