• Съобщение за ЛДШ - Рила, 2016 г.
  • Правилник за вътрешния ред в Духовната планинска школа „Рила – 2012" - източник http://beinsadouno.org
  • Кодекс на ученика от Лятната планинска духовна школа - източник http://beinsadouno.org