въпроси и отговори Всички въпроси и отговори Търси
Рила - въпроси и отговори : Правила и препоръки за вътрешния ред и духовния живот в ЛДШ : Какви са задълженията на дежурните ... Отпечатай
Въпрос:Какви са задълженията на дежурните екипи?
Отговор:1. Осъществяват 24-часово дежурство от 16.00 ч. до 16.00 ч. Да осигурят топла вода, която се раздава сутрин, след приключването на духовния наряд, и топла храна след 13.00 ч.

2. Зареждат кухнята с вода, като в края на дежурството оставят всички съдове пълни .

3. Поддържат ред и хигиена в кухнята и района около кухнята.

4. Всички отпадъци от кухнята се опаковат и транспортират ежедневно с коне за извозване до сметището.

5. Осъществяват надзор и контрол над лагера.

6. Пристигащите туристи се посрещат любезно и им се оказва съдействие.

7. Хигиенизират и тоалетните на лагера в 10 и 15 часа.

8. Организират и провеждат духовните наряди – сутрин и вечер.

9. Посрещат новопристигналите братя и сестри и им съдействат по устройването им в лагера.

Дежурните екипи се определят по предварително изготвен график /Редуват се различни братски групи./
последна промяна 24.07.2016
 Как ще оцените този информация?  
Причина:

 
Покажи въпроси и отговори в тази категория | Покажи категориите | Покажи всички въпроси и отговори | Покажи програмите отиди в началото