въпроси и отговори Всички въпроси и отговори Търси
Рила - въпроси и отговори : Основни духовни практики в ЛДШ : Какви са решенията на Общото събрание? Отпечатай
Въпрос:Какви са основните решения на ОС от 1.08.2012 г ,свързани с духовните практики и ежедневието в ЛДШ ?
Отговор:На 1 август на Рила се проведе общо събрание, на което се обсъждаха основните правила за реда и организацията на лагера. В общи линии се обсъждаха вече публикуваните във вестник "Братски живот" бр. 68 - http://www.bialobratstvo.info/dmdocuments/68.pdf - Кодекс, правилник и задачи на ЛДШ 2012 г. Особено внимание бе обърнато на охраната и контрола на лагера. Подчертана бе необходимостта от задължителна регистрация в съответствие със законовите изисквания на Националния парк. Сутрин на Молитвения връх се пази тишина и всички стоят седнали, докато водещият на наряда не стане прав. Нарядите обикновено започват с една молитва или песен, прочит на съответните лъчи от "Завета" (седнали), след което всички казваме прави Заповедта на Учителя. Следва беседа, след което 1-2 формули и молитви и с това наряда завършва.
Тази година за първи път ще се прочете целия "Завет на цветните лъчи" на 15 август, след Паневритмия.
Заявки за всички допълнителни мероприятия би следвало да се съгласуват с отговорниците по изготвяне на програмата: Иоана Стратева, Ива Банкова и Соня Митева.
http://www.bialobratstvo.info/dmdocuments/68.pdf
последна промяна 5.08.2012
 Как ще оцените този информация?  
Причина:

 
Покажи въпроси и отговори в тази категория | Покажи категориите | Покажи всички въпроси и отговори | Покажи програмите отиди в началото